Supervisie & Coaching

Bij coaching staat het persoonlijke functioneren centraal, zowel privé als op het werk.

Ik geef supervisie volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie. 
Supervisie bestaat uit de volgende onderdelen:

1: Kennismakingsgesprek:

 • Bespreken cv supervisant
 • Ervaring tot nu toe
 • Doel supervisie
 • Sterke/Zwakke punten supervisant
 • Uitleg supervisieproces
 • Vaststellen leerdoelen met als leidraad de leerstijl van de supervisant.

3: Supervisiezittingen:

 • Bespreken supervisieverslag
 • Wat ging goed?
 • Wat ging minder goed?
 • Kijken naar bandopname
 • Reflecteren over inhoud en zoeken naar parallelprocessen
 • Toetsen van hypothesen en plan maken voor de volgende sessies.

2: Supervisieproces:

 • Volgen intakeproces
 • Hypothesevorming aan de hand van het genogram
 • Kiezen van behandelperspectieven
 • Voorstel behandelplan4: Afronding:

 • Hoe heeft de supervisant de supervisie ervaren?
 • Heeft de supervisant zijn/haar doel gerealiseerd?
 • Hoe heeft de supervisor de supervisie ervaren?
 • Bespreken van toekomstige leerdoelen.