Over mij

Wie ben ik

Tijdens mijn opleiding tot klinisch psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam ben ik begonnen als psychotherapeut in het fobieën project van de Afdeling Persoonlijkheidsleer. De toegang was laagdrempelig zodat ik van meet af aan het idee heb omarmd dat psychotherapie niet alleen weggelegd voor hoger opgeleiden.

Na mijn studie richtte ik samen met een groep medestudenten de Psychotheek op, een Instituut voor wijkgericht werken en psychotherapie. Daar leerde ik hoe niet alleen de huiselijke omstandigheden waarin wij opgroeien bijdragen aan ons welbevinden, maar dat ook de bredere context waarin we leven, de gemeenschap waarvan we deel uitmaken en de cultuur waar we uit voortkomen, ons beïnvloedt.

Tijdens mijn loopbaan heb ik kennis gemaakt met diverse stromingen in de psychotherapie en ik geef individuele therapie en gezins-en partnerrelatietherapie.


Werkwijze

Zowel in individuele therapie als in gezins-en relatietherapie werk ik vanuit de Emotionally Focused Therapy EFT. Aan de basis van deze werkwijze staat de gehechtheidstheorie centraal. In deze theorie gaan we ervan uit dat wij mensen een aangeboren neiging hebben naar het aangaan van een emotioneel veilige verbinding met anderen.

EFT maakt bij de behandeling gebruik van elementen uit de systeemtherapie en de cliëntgerichte therapie. De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar de belemmeringen die het aangaan van een veilige verbinding in de weg staan. Deze belemmeringen komen in het algemeen voort uit angsten die we oplopen in onze jeugd of later in ons leven. Teveel angst leidt tot een beperking in ons gedragsrepertoire waardoor we ons bedienen van stereotype patronen.

In therapie ga ik samen met u alleen of met u en uw partner op zoek naar de hechtingsbehoeften en verlangens achter de angst. 

Het EFT gedachtegoed inspireert mij niet alleen in mijn werk als psychotherapeut maar ook in mijn aanpak ter voorkoming van excessieve vormen van pesten.

BIG code: GZ psycholoog 39042748425
                 Psychotherapeut 59042748416
AGB code hulpverlener: 94003452
AGB code praktijk: 94057240
Kamer van Koophandel: 50283960

Supervisor NVRG  
Psychotherapeut voor adolescenten
EMDR
EFT gevorderd therapeut
LVVP gevisiteerd