Pesten voorkomen

Pesten Voorkomen 

"Vertrouwen komt te voet en gaat te paard" 

Terwijl de lerares bezig iets uit te leggen aan een leerling ziet zij vanuit haar ooghoek een briefje van een jongen naar een meisje gaan. Het lijkt te onschuldig om er aandacht aan te schenken. Maanden later blijkt dit het begin te zijn van een treitercampagne tegen het betrokken meisje.

De ouders van Jan hebben vaak ruzie. Die ruzies werken hem zo op de zenuwen dat hij prikkelbaar wordt voor zijn omgeving, ook voor zijn vrienden. In plaats van te vragen wat er aan de hand is raken zijn vrienden geïrriteerd en beginnen zij Jan uit te dagen. Jan keert in zichzelf, ook hij zegt niets, een teken voor de vrienden er nog een schepje bovenop te doen en te gaan treiteren. Als het net buiten het schoolplein tot een handgemeen komt en Jan de nodige klappen oploopt, besluit hij zich te bewapenen met een mes.

Pesten staat in het woordenboek omschreven als verschijnsel waar we ons aan schuldig maken als we een medemens reduceren tot een psychiatrische diagnose, tot een scheldwoord, tot iemand behorend tot een gehate groep. Het is een vervorming van het niet gezegde. We maken ons er allemaal al, dan niet onder druk van de omstandigheden, wel eens schuldig aan. Pesten komt voor in groepen, in gezinnen op school en op de werkvloer. Het speelt op als we bang zijn er niet bij te horen, buiten de groep te vallen omdat we niet aan de eisen of de norm kunnen voldoen en bang zijn niet gehoord of gezien te worden als we ons kwetsbaar opstellen. De angst steekt vooral de kop op bij het ontbreken van krachten om pesten tegen te gaan, bij een gebrek aan emotionele leiding.

In onze maatschappij bestaat veel aandacht voor het verschijnsel pesten. We proberen het tegen te gaan met pestprotocollen op school en heidedagen voor bedrijven. We gaan er daarbij vanuit dat pesten kan of moet worden voorkomen. BIND is een samenwerking van praktijk Marjet Sanders en theatermakers Hanneke Schoenmaeckers en Joan-Ditte Steffers.  

Ons antwoord op pesten is VEILIG VERBINDEN.